Citizen Engagement Platform Seychelles

CEPS

Citizen Engagement Platform Seychelles

Mesaz pou Lafet Travayer

Lannen 2021 i reste ankor en lannen tre problematik e avek bokou defi pour bann travayer. Malgre tou nou lakonplisman, bann lezot defi in prezant lo nou semen e anpes bokou nou viv nou lavi parey

nou ti abitye. Sitwayen in bezwen adapte li dan en sosyete kot a kot avek lenpidemi Covid-19 ki pe kontinyen enpakte lo nou lavi e kous travayer dan lasosyete.

Serten i bezwen travay bokou plis e lezot limite dan tou sa ki zot ti kapab akonpli. Se pour sa rezon ki pour selebre lafet travayer sa lannen i esansyelman enportan ki nou selebre diskretman avek tou mezir lasante rekomande e fer en refleksyon profon pour tou dimoun ki dan lanplwa e osi lezot ki pa pe travay.

Nou demann tou sitwayen pour kontinyen travay dir, valoriz nou travay e adopte en lapros inovativ pour anmenn plis prodiktivite e larises dan nou pei. Se atraver sa kalite kiltir ki nou pou bouz pli devan ansanm. Nou osi demann bann travayer pou reste ini e solider avek kanmarad sirtou pandan sa moman difisil. I nepli annan lespas pour divizyon e diskor dan zot landwa travay me nou demann zot pour plito siport enn a lot dan tou travay ki zot fer toulezour.

Par kont, nou reste konsyan touzour pour lezot otour nou ki dan bezwen e ki pe trouv lavi tre difisil. Pour bann ki pa dan lanplwa, nou demann zot pour redouble zot zefor pour obtenir en travay e asire ki nou atenn prodiktivite dan bann fason inovativ. Se avek sa lespri ki nou pour kapab elev standar pour fer pei mars pli byen.

Me par lao tou, nou remersi Bondye pour ki in ed nou arive selebre en lot lafet travayer malgre difikilte ki nou pei pe pas atraver. Nou mesaz kler se pour demann bann sitwayen pour kontinyen reste angaze dan devlopman nou pei pour elev li lo en pli o nivo. Lo la par sosyete sivil, nou swet tou travayer en bonn fet e bon refleksyon.

Mesaz pou Lafet Travayer
Scroll to top