Citizen Engagement Platform Seychelles

CEPS

Citizen Engagement Platform Seychelles

Komike Lapres

Ser Manm

Se avek regre ki Board CEPS i aksepte demisyon son Sef Ekzekitiv, Msye Michel Pierre efektiv le 26 Mars 2021. Msye Pierre in en zanfan sosyete sivil kot in pas 11an son karyer dan LUNGOS ek CEPS kot in kontribtye en kantite dan devlopman e lepanouisman sosyete sivil dan Sesel e osi lo nivo rezyonnal. Lo lapar Board e manm sosyete sivil nou le remersye Msye Pierre pour son kontribsyon valab e nou swet li bonn sans dan son nouvo parkour. Nou swete ki I reste aktiv dan lasosyete sivil e kontinyen aport son sipor e konnesans dan nou sekter atraver bann travay ki I pou fer dan le fitir.

Chairman CEPS

Komike Lapres
Scroll to top