Citizen Engagement Platform Seychelles

CEPS

Citizen Engagement Platform Seychelles

Mesaz ‘CEPS’ alokazyon Lafet Travayer 2023

‘Travayer i reste sa lakle pour realiz sa vre sanzman ki Seselwa pe rode’

«Nou remersye tou sitwayen ki angaze konman en travayer pour nou pei Sesel. Zour apre zour, dan en fason ekstraordiner tou nou zefor e prodiktivite i marye ansanm pour fer nou pei marse. En senser remersiman i sorti kot Platform Sosyete Sivil Sesel (CEPS).

«Ansanm avek bann lezot lenstitisyon ek mouvnan travayer nou travay i bezwen kontinyen pour byenet tou nou fanmiy.

«Sepandan pa nou tou ki pe fer menm zefor pour anmenn nou pei pli devan. I enportan alors ki nou reste angaze pour donn tou travayer son vre plas e merit.  Sanzman politik tousel i pa ase pour anmenn nou pei pli devan. Fodre ki tou travayer i maksimiz prodiktivite e nou elimin tou bann baryer ki ankor pe anpes sa arive; ki se swa saler, pansyon, drwa travayer e sirtou sa vre lapresiasyon ki sakenn i merite.

«I reste ankor en defi pour gouvernman, sekter prive ek sosyete sivil enkli bann linyon travayer pour kapab travay pli byen ansanm pour byennet tou sitwayen.

«‘CEPS’ i anvi swet tou travayer en bon lafet e en bon refleksyon pour lavenir nou pei.»

Mesaz ‘CEPS’ alokazyon Lafet Travayer 2023
Scroll to top