Citizen Engagement Platform Seychelles

CEPS

Citizen Engagement Platform Seychelles

INTERNATIONAL WOMEN’S DAY – 8th MARCH 2021- MESAZ PAR VIS TYERMENN CEPS

Ozordi, a lokazyon lazournen Enternasyonal Bann Madanm, CEPS I annan gran plezir pou swet tou madanm Seselwa en zwaye lazournen ki nou espere I avar anmenm bokou refleksyon a fer de la part bann madanm.

CEPS I sezi sa lokazyon pou remersye e felisit tou bann NGO e osi lezot manm lasosyete sivil ki pe travay bokou e san ses pou edike e fer epanouir bann madanm dan bann fason apropriye e dan la mezir ki zot kapab.

Sa lannen sirtou, nou oule felisit bann lorganizasyon non gouvernmental ki pe zwenn bokou defi pou travay avek madanm ki pe rekipere lo labi sibstans. E la nou mazin lasosiasyon ‘Up Brigade’ kin akonpli en premye proze dan sa domenn. Alor, CEPS I espere ki bokou plis madanm Seselwa kip e konbat ek labi sibstans I ava gany sa lopotinite pou agrandi zot konesans e vwar loportinite ki pei e sosyete sivil pe ofer zot.

Nou zwenn tou bann NGO ek lezot enstans gouvernmen ki pe travay pou anmenn pei kot bann madanm zot vin pli responsab e annan konmitman pou ed bann zenn fiy atenn zot lobzektif dan lavi a traver ganny bon ledikasyon e osi anpes zot detri zot lavi dan sibstans. Pou sa bann madanm edikater ki pe lite pou fer pei vin enn ki lib san adiksyon, nou pe felisit zot avek bokou lafyerte.

Ozordi, alokazyon lazournen bann madanm ki pe ganny selebre anba tit, ’Women in Leadership: Achieving an equal future in a COVID world’ ‘Madanm dan pozisyon lider: travay pou ganny en fitir pli egal dan sa lemonn Kovid’. Alor mesaz I kler ki bann madanm menm si zot pa dan bann pozisyon lider, zot devre kapab travay pou zot ganny zot lavi e amelyor lavi zot fanmiy dan sa lemon ki pe anmenn bokou douler, lafreyer, dout ek menas ekonomik. Nou oule fer remarke ki bokou madanm isi Sesel se bann paran tousle ki pe elev zot zanfan tousel. Alor zot devret konsider zot menm koman bann lider dan zot fanmiy ki pe kontribye dan zot prop fason pou donn ledikasyon e osi fer epanouir zot fanmiy.

Sesel I en plenn COVID e pe travers dan en letan difisil. Nou pran kont ki se laplipar madanm dan lanplwa koman travayer lasante ki devan dan sa batay toulezour pou arive met sa pandemi anba kontrol. Alor mesaz sa lazournen pe remersye sa bann madanm pou tou travay ki zot pe fer e osi demann lezot madanm pou pran tou loportinite posib ki prezant devan zot pou zot devlopman personel.

Tandi ki bann madanm dan bann pozisyon pli o, zot devre realize ki COVID in montre nou ki bann liders dan lemon antye fodre egzers diversite dan la fason ki zot pe atak sa pandemi e osi ede pou rod lezot alternativ divers ek bann lafason pou minimize lefe negative ki sa pandemi pe anmenn lo lavi bann pep, sirtou bann madanm.

An konklizyon, CEPS I sezi sa lokazyon pou ankouraz banm madanm pou sa bann travay tre nob ki zot pe fer pou ed lezot dimoun ek pei an zeneral.

CEPS I swet tou bann madanm en zwaye Lazournen Enternasyonal Bann Madanm, ranpli ek refleksyon vize ver lespwar.

Vice Chairperson of CEPS

INTERNATIONAL WOMEN’S DAY – 8th MARCH 2021- MESAZ PAR VIS TYERMENN CEPS
Scroll to top