Citizen Engagement Platform Seychelles

CEPS

Citizen Engagement Platform Seychelles

KOMINIKE LAPRES

Platform Sosyete Sivil Sesel (CEPS) I ziska konmela satisfe avek konportman bann lider parti politik vizavi bann konsey an linny avek lasante piblik ki zot pe kontinyelman donn zot bann siporter anvi sityasyon COVID-19 dan pei. Sa I en bon lapros akoz alafen dizour se lasante nou pep ki pas avan tou. Dan sa menm lalinny CEPS pe lans lapel avek tou siporter bann diferan parti politik pou ekout zot bann lider e asire ki tou sa bann mezir lasante I ganny obzerve e pratike a tou moman pou fer sir ki sa prosesis eleksyon I deroul byen. Nou priye ki sa eleksyon I deroul dan lape e en latmosfer kalm. Nou ankouraz tou bann dimoun kin kalifye pou vote pou fer li zot devwar ek zot responsabilite pou desann e al egzers zot dwa koman en sitwayen Seselwa letan sa moman I arive. Anmenmtan, nou pe osi demann tou dimoun pou respekte rezilta ki pou sorti an rezilta sa eleksyon le 22, 23 ek 24 Oktob 2020.

I enportan ki tou sitwayen, irespektiv zot lopinyon politik, zot respekte bann propriyete bann parti politik ki enkli bann banner lo bann poto elektrik e dan plizyer landwa piblik, e evite a tou moman pou angaz zot dan okenn akt vandalizm.

Osi, CEPS I kondann bann latak e lensilt ki pe ganny fer swa lo bann kandida politik ek zot bann aktivis e siporter. Sa I pa akseptab. I tre enportan ki sa prosesis eleksyon I deroul dan lord, lape, linite e larmoni. CEPS I reste angaze dan sa prosesis enportan ki pei pe pas atraver pour fer sir ki sa eleksyon I deroul byen.

KOMINIKE LAPRES
Scroll to top