Citizen Engagement Platform Seychelles

CEPS

Citizen Engagement Platform Seychelles

25enm lanniverser Konvansyon lo Drwa Zanfan

Vandredi 21 Novanm 2014

 

Pour koensid avek 25enm lanniverser Konvansyon lo Drwa Zanfan, en lamars ti ganny organize atraver lavil Victorya, Vandredi apremidi par zanfan osi byen ki adilt. Sa lamars ti komans kot stad popiler e al termin dan lo Mini Stad. Sa larmas ti sans pou bann advokater drwa zanfan pou pas bann mesaz ki dir aret abiz bann zanfan. ti osi loportinite pou bann prezan eksprim zot solidarite anver bann zanfan ki pe pas atraver difikilte dan zot parkour pour sirmont defi koze par labi.

 

Platform sosyete sivil Sesel ti partisip aktivman dan sa larmars. Vis Tyermen CEPS Mr Jude Fred e sekreter CEPS Madanm Marie-Nella Azemia ti prezan dan sa aktivite.

zanfan

child abusechildrenministermarch child abuse

25enm lanniverser Konvansyon lo Drwa Zanfan
Scroll to top