Citizen Engagement Platform Seychelles

CEPS

Citizen Engagement Platform Seychelles

kozri lo sa nouvo sistenm ‘District Council’

latrankilite23rd September 2015

Lenvitasyon

Komite ‘Lasosyasyon pour Promouvwar Latrankilite ek Respe’ i annan gran plezir envit ou pour partisip dan en kozri lo sa nouvo sistenm ‘District Council’. Kozri pou fer dan Sant Kominoter St. Louis, Dimans le 27 Septanm, 11er bomaten.
Se la ou loportinite pour ganny lenformasyon, fer ou komanter, poz kestyon, donn ou lopinyon ek sizesyon lo sa nouvo sistenm, e konnen ki lenpak i pou annan lo ou, lo ou kominote e lo ou pei. Ou prezans ava byen ganny apresye.

Nou kominote, Nou Responsabilite! Ou pa Tousel!

 

kozri lo sa nouvo sistenm ‘District Council’
Scroll to top