Citizen Engagement Platform Seychelles

CEPS

Citizen Engagement Platform Seychelles

An komemorasyon lazournen drwa imen

3rd December 2014

 

An komemorasyon lazournen drwa imen ki pou tonm le 10 Desanm, lasosiasyon Citizens Democracy Watch in komans en seri kozri avek bann zanfan lekol segonder. Ozordi apremidi, bann zenn lekol Larivyer Anglez e Plezans ti ganny vizit manm sa lasosiasyon. Vis Tyermenn CDW, Mr Jean-Claude Matombe ti kot lekol Larivyer anglez, kot la I ti koz ek bann zenn lo bann diferan konvansyon enternasyonal ki Sesel in sinyen e bann drwa garanti dan nou konstitisyon. Bann zenn ti ganny loportinite koz lo bann diferan keksoz ki zot santi I restrikte zot drwa. Mr Jules houareau e Mr Achille Luc ti kot lekol Plaisance. Zot in partaze ki ti annan bokou kestyon sorti kot bann etidyan etandonnen ki bann zenn i kwar ki drwa i ganny donnen par gournman e ki bann zenn sorti dan lezot pei zot annan plis oubyen mwens drwa ki lezot zenn dan lemonn. Sa ti alors fer ki bann manm CDW in kapab fer annan diskisyon lo sa size.
Sa bann kozri i annan bi pou edik bann zenn lo zot drwa e responsabilite koman sitwayen. Atraver bann pwen kin resorti, montre ki I nesesit annan plis ledikasyon lo sa size.

imen 1 imen 2 imen 3

An komemorasyon lazournen drwa imen
Scroll to top