Citizen Engagement Platform Seychelles

CEPS

Citizen Engagement Platform Seychelles

Ladres fer par Madanm Marie-Nella Azemia, a lokazyon rankont organize par LUNGOS avek bann zonm, an selebrasyon zot lazournen.

26 November 2013

 

O non Bord ek manm Lungos, mon tya kontan akeyir zot tou ozordi pou sa aktivite enportan ki Lungos in organize a lokazyon lazournen enternasyonal zonm ki ti ganny selebre atraver lemonn merkredi pase.
Lafet bann zonm i kontinnyen, alor bonn fet tou bann zonm isi prezan.
Isi Sesel sa lannen, serten e tre pe aktivite in ganny organize pour sa lokazyon e se pourkwa Lungos in santi lenportans kontinny saselebrasyon sa semenn ankor. Lefe ki Lungos i annan en bon nonn zonn ki dezaform parti son bann NGOs e ki zot pe fer bann kontribisyon signifikan akotebann madanm, nou santi li nou repsonsabilite moral pou fer sa aktivite ekonsantre lo sa tenm tre apropriye pour sa lannen, “Keeping Men & Boyssafe” savedir, “Gard Zonn ek garson sene sof”.
Pandan sa aktivite ozordi, zot pou ganny sans ekout plizyer dimoun ki pou koz lo bann size enportan tel ki fer en refleksyon lo sa tenmlimenm; lo valer dan ki mannyer en zonm i konplemant role son partner ki i vivavek; lo lasante bann zonm; e osi bon kominikasyon dan en relasyon.
Apre ki mon’n fer enbon refleksyon lo sitiasyon zonm ek fanm dan nou prop sosyete, mon santi kiozordi i neseser ki mon fer bann partisipan mazinen ki en zonm i annan en tre gran valer dan son legzistans lo later e ki sa valer ti egziste depi lakreasyon. Fodre nou konpran ki prezans en zonm dan en fanmiy i annan son sans, iannan en gran valer; e ki bann zonm devre mazinen ki rol en zonm ek en fanm serye dan en maryaz oubyen menaz i ede annan bann fanmiy solid lo lekel ensosyete i depan lo la pou li devlope. Se bann fanmiy solid ki baz en sosyete.
Alor dan nou refleksyon lo sa lazournen, annou pa gete kilezot zonm pe fer, me plito annou reflesir lo ki mwan koman en zonm mon kapabfer pli byen pou fer grandi mon fanmiy; lekel mon bann aksyon ki promouvwar mon prop lasante e lasante mon fanmiy; e kwa ki mon kapab fer pli byen ankor poukontribye anver zot prosperite e prosperite pei.
Enn lobzektif nouvo platform sosyete sivil se donn plis konesans nou bann manm atraver trening ek enplimantasyon bann program edikatif,e nou espere kapab ganny plis partisipasyon bann zonm dan sa bann progranm.
Alor mon swe apremidi se ki lasosyete sivil i travay pli foravek bann zonm pou ed zot promouvoir zot prop valer zonm pou ed zot enrisi zotlavi, lavi zot fanmiy, zot lavi travay e la sosyete an zeneral. I annan bokou bon verti ki si nou met enpratik, nou pou arrive viv vre lanmour ek lape. Nenport kwa ki nou esey fer, en aksyon pli senp posib, annan fer li avek bi pou vinen role model pou lezot dimoun. Parey zot pe donn zot letan ek servis lo en baz volonter ler zot pe travayavek NGOs oubyen lezot groupman, pou byennet nou bann frer e osi lakominote.Zot rekonpans i pou bokou plis ki sa pti aksyon ki zot pe fer ozordi.
Mon priye ki Bon Dye i a gard zot for e solid, ki zot ferbann bon desizyon ki pou ed zot avans pli devan dan lavi. Ki zot avar anmenmbokou plis zonm pour vin travay ek NGOs e partisip dan aktivite lasosyetesivil.
Ankor ennfwa, bonn fet.

mensday_pic1

Ladres fer par Madanm Marie-Nella Azemia, a lokazyon rankont organize par LUNGOS avek bann zonm, an selebrasyon zot lazournen.

Leave a Reply

Scroll to top