Citizen Engagement Platform Seychelles

CEPS

Citizen Engagement Platform Seychelles

Mesaz CEPS a lokazyon lafet travayer 2022  

«Pli bon kondisyon travay pour ki travayer i vin pli prodiktiv e pli responsab»

«Ankor enn fwa nou’n antann bokou mesaz e swe a lokazyon lafet travayer sa lannen.

«Nou remersye tou sa bann lenstitisyon ki’n anvoy sa bann mesaz e nou rekonnet ki i enportan pour fer li regilyerman. Sepandan nou reste konsernen ki apre sak lokazyon parey, lavi e sor bann travayer i repran e kontinyen parey i ti ete avan. I reste ankor en defi pour ki gouvernman, sekter prive e sosyete sivil enkli bann linyon travayer kapab zwenn ansanm e agree lo bann solisyon realis ki a permet nou bann travayer ganny bann pli bon kondisyon travay, vin pli prodiktiv e vin pli responsab.

«Se sa refleksyon ki pe preokip sosyete sivil ozordi. Alors nou pe fer apel avek gouvernman pour met an plas en striktir konsiltativ kot bann diferan brans konsernen i kapab zwenn regilyerman pour asire ki bann desizyon ki ganny pran i dan lentere travayer e benefis nou pei.

«Non selman nou anvi swet tou travayer en bon lafet e en bon refleksyon, nou lobzektif se asire ki sitwayen i form par bann prosesis desizyon ki konsern zot, lavenir zot fanmiy e sirtou lavenir nou pei.

«Mersi.»

Mesaz CEPS a lokazyon lafet travayer 2022  
Scroll to top