Citizen Engagement Platform Seychelles

CEPS

Citizen Engagement Platform Seychelles

Sosyete Sivil i Ganny Reprezante Dan Foronm Linyon Afriken lo Azanda 2063.

13 November 2013

 

Sosyete sivil in sa semen ganny envite pou partisip dan en foronm organize par Linyon Afriken. Sa foronm ti annan pou bi edik tou bann partner ki osi enkli gouvernman Sesel lo Azanda 2063. En delegasyon trwa dimoun, ki annan konm sef Mr Jacques Mukwende ti organiz en sesyon Zedi bomaten kot sant konferans STC.

IMG_4974

Azanda 2063 I en plan stratezik kin ganny devlope pou transformasyon sosyo-ekonomik kontinan lafrik. Lide pou devlop sap pan ti ganny adopte pandan selebrasyon zibile lor lorganizasyon Linyon Afriken. Azanda 2063 ti ganny adopte par some sef deta Linyon Afriken an Zanvye sa lannen.

 

Sa latelye organize isi Sesel in ganny organize par Komisyon Linyon Afriken avek bi pou donn en pe plis lenformasyon e osi asiste Sesel lo fason pou adapte sa azanda dan koteks lokal, an liny avek bann diferan polisi e plan nasyonal an garden bann gran lalinny sa azanda. Se pou sa rezon ki pou se latelye organize, bann departman gouvernmantal osi byen ki sosyete sivil in osi partisipe.

 

IMG_4980

Bann delege prezan in ganny sans konpran ki manyer Azanda 2063 pou ganny enplimante an senk faz, atraver senk plan lenplimantasyon etale lo en period 10an.

Bann plan stretezik ki Sesel I anvizaze swiv pou lenplimantasyon pandan sa 10 ki devan nou, I baze lo devlopman soutenab, lekonomi ble e osi bann plan stratezik lo nivo developman sosyal, parmi lezot.

 

Pli gran kontribisyon Sesel dan sa azanda I sapit 14 ki lo lekonomi ble, avek largiman ki kontinan Lafrik I antoure avek losean e ki kontinan I osi enkli 5 leta zil. Sa I fer ki lanmer I kapab zwe en gran rol dan devlopman sosyal e ekonomik lafrik, otan ki losean I ganny zere dan en fason soutenab.

 

IMG_4969

 

Konsiltasyon lo Azanda 2063 pann ganny fer Sesel, me atraver bann foronm enternasyonal, pei in ganny loportinite pou kontribye lo fason ki nou anvi Lafrik I ete ankor dan 50an.

Sosyete sivil in toultan en partener kle dan bann diskisyon. Pou form parti sa bann diskisyon, en miting ti ganny fer an Dakar Senegal, spesifikman avek sosyete sivil an 2013.

 

Sosyete Sivil i Ganny Reprezante Dan Foronm Linyon Afriken lo Azanda 2063.
Scroll to top